(123) 456-7890 info@yourdomain.com

Mini Krediet

Minikrediet

Er hoeft niet veel te gebeuren om aan het einde van de maand soms in de problemen te komen met het resterende loon. U zal het daarnaast nooit anders zien dat het net in die periode is dat er iets stuk zal gaan of u nood heeft aan een klein beetje extra kapitaal. Maar hoe komt u aan dat beetje extra kapitaal? Is het eigenlijk wel mogelijk om voor een klein bedrag een lening af te sluiten en zo ja is het wel interessant?

Natuurlijk is het niet zo vanzelfsprekend om een echt kleine lening af te sluiten. Een mini krediet maakt dat weliswaar voor u mogelijk, maar u moet er rekening mee houden dat de werking van een dergelijk krediet niet vergeleken kan worden met de werking van andere, meer standaard kredieten. In eerste instantie is het namelijk zo dat er op een mini krediet geen rente wordt aangerekend. Mocht men een rente moeten aanrekenen, dan zou het onder de noemer “woekerrente” vallen en dat is wettelijk niet toegestaan. Om dit te omzeilen hebben de verkopers van een mini krediet een zogenaamde instap- of opstartkost ingevoerd.

De instap- of opstartkost is een kost die wordt berekend aan de hand van het bedrag dat u gaat lenen. Gaat u bijvoorbeeld 100 euro lenen, dan moet u er rekening mee houden dat u aan het einde van de looptijd van de overeenkomst (meestal 30 dagen) 120 euro terug zal moeten betalen. In bepaalde gevallen kan de kost zelfs nog hoger oplopen. Op 100 euro lijkt de kost in principe nog wel haalbaar te zijn, maar wat wanneer u een hoger bedrag nodig heeft? Hoe vaak komt het namelijk voor dat u met een lening van 100 euro voldoende zal hebben? Hoe meer u leent, hoe hoger de kost uiteindelijk zal zijn. Kijken we bijvoorbeeld even naar een bedrag van 500 euro, dan zien we dat u reeds rekening moet houden met een terugbetaling van 600 euro. In dit geval is de kost van het krediet dus reeds opgelopen tot 100 euro.

Een mini krediet is, vooral gezien de kosten die er mee gepaard gaan, eigenlijk enkel en alleen bestemd voor absolute noodgevallen. Wanneer u echt geen andere uitweg ziet kunt u een beroep doen op een mini krediet, maar zelfs dan dient u er rekening mee te houden dat het geleende bedrag inclusief de kosten binnen de termijn van 30 dagen terugbetaald dient te worden.