(123) 456-7890 info@yourdomain.com

Lening met BKR

BKR

Een BKR codering is eigenlijk een soort van stempel die op uw voorhoofd wordt geplaatst. Een BKR codering geeft immers aan dat u in het verleden te maken heeft gekregen met bepaalde schulden die u zeer waarschijnlijk ook vandaag de dag nog achtervolgen. Op zich houdt een BKR codering niet zo bijzonder veel in. U moet het zien als een soort van dossier, die over u wordt bijgehouden bij het Bureau Krediet Registratie. Het is echter geen dossier waar in staat hoe fantastisch uw financiële situatie wel niet is. Heeft u een dossier bij het BKR, dan wil dat immers steeds zeggen dat u te kampen heeft met een bepaalde betalingsachterstand. Op zich is dit natuurlijk niet fijn, maar het wordt pas een probleem wanneer u op zoek gaat naar een lening, want dan kan een BKR codering u flink parten gaan spelen. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Een lening met BKR afsluiten bij een bank, moeilijk of onmogelijk?

De meeste mensen die geld willen lenen vinden het nog steeds fijn om een beroep te doen op een bank. Ondanks het feit dat er vandaag de dag ook heel wat andere kredietverstrekkers op de financiële markt hun intrede hebben gemaakt blijft een bank toch het meeste vertrouwen uitstralen. Wanneer u over een BKR codering beschikt kan het echter flink moeilijk worden om een lening bij een bank aan te vragen. Vooraleer een bank beslist om een lening te verstrekken wordt er immers altijd een zogenaamde toetsing bij het BKR uitgevoerd. Wanneer uit die toetsing blijkt dat u over een dossier en dus een bepaalde codering beschikt is de kans groot dat de bank u geen lening zal willen toekennen. Let wel, de bereidwilligheid van een bank om u alsnog een lening te verstrekken is vooral afhankelijk van de exacte codering waarover u beschikt.

De precieze BKR codering is belangrijk!

Het is voor u als mogelijke kredietnemer vooral belangrijk om te weten welke coderingen er precies bestaan en vooral welke invloed ze kunnen hebben op uw kredietaanvraag. Eigenlijk bestaan er binnen het BKR zes coderingen. Twee van de zes coderingen, namelijk de codering A & H worden niet aanzien als echte coderingen. Het zijn dan ook eigenlijk enkel en alleen de coderingen 1 tot en met 4 waar u rekening mee zult willen houden. Wanneer een bank een BKR toetsing uitvoert wordt er allereerst natuurlijk algemeen geëvalueerd. Beschikt de kredietnemer over een BKR codering, dan wordt er ogenblikkelijk ook gekeken over welke codering het precies gaat. Betreft het een codering 1 of 2, dan kan de bank overwegen of ze een risico lopen met het verstrekken van een krediet of niet. Betreft het een codering 3, dan kan de bank ook nog steeds deze keuze maken, maar wordt het toekennen van een krediet veelal als een te groot risico aanzien. Tot slot is er nog codering 4, wanneer u over deze codering beschikt zal meer dan waarschijnlijk geen enkele bank nog geneigd zijn om u een financiering toe te kennen.

Bestaan er alternatieven?

We hebben het in de inleiding eigenlijk reeds laten uitschijnen, maar u hoeft er niet perse voor te kiezen om een lening bij een bank aan te vragen. De voorbije jaren hebben zich allerhande nieuwe kredietverstrekkers die niet verbonden zijn aan het BKR op de markt gewaagd en met succes. Als potentiële kredietnemer met een BKR codering kunt u veelal bij deze financiële kantoren terecht met uw kredietaanvraag, alleen moet u met een aantal zaken rekening houden. Allereerst zullen ook financiële kantoren uw financiële situatie onder de loep nemen en deze grondig evalueren. Pas wanneer blijkt dat u over voldoende inkomen of andere financiële middelen beschikt om een lening af te betalen zal deze aan u worden toegekend. Daarnaast zijn dergelijke kredietverstrekkers ook niet dom. Ze zijn er zich veelal perfect van bewust dat ze tweede keuze zijn en dat ze doorgaans vooral mensen met een onstabiele financiële situatie aantrekken. Dit resulteert in ieder geval in een kostprijs die nagenoeg altijd hoger ligt dan bij een gewone bank het geval is. Denk dus goed na alvorens op dergelijke financiële kantoren een beroep te doen.

Meer informatie omtrent het lenen van geld vind u hier.