(123) 456-7890 info@yourdomain.com

Flexibel krediet

Flexibele lening

Het standaard verloop van een krediet is bij iedereen wel bekend. In principe is het ook niet zo moeilijk om de werking er van te snappen. Bij een standaard krediet moet u eigenlijk alleen maar rekening houden met drie factoren. In eerste instantie is er natuurlijk het door u geleende bedrag waarvan maandelijks een stukje terugbetaald moet worden, vervolgens is er de intrest die op het af te lossen bedrag wordt berekend en last but not least is er nog de looptijd van de overeenkomst. Wanneer u rekening houdt met deze drie punten weet u in de meeste gevallen perfect wat u te wachten staat en voor welke periode. Wat kunt u echter doen wanneer een standaard krediet eigenlijk helemaal niet is wat u zoekt?

Er zijn inderdaad heel wat kredieten op de markt waarbij het niet mogelijk is om af te wijken van de standaard voorwaarden. Toch bent u niet verplicht om een dergelijk krediet aan te gaan en zijn er zeker ook enkele alternatieven. In eerste instantie is er het inmiddels reeds bekende doorlopend krediet. Het doorlopend krediet wordt aanzien als één van de flexibelste kredieten op de financiële markt en dat is niet voor niets.

Wanneer we bijvoorbeeld eens gaan kijken naar de voorwaarden die verbonden zijn aan het krediet, dan zien we dat er geen sprake is van een vaste looptijd, maar wel van een zogenaamde theoretische looptijd. Dat wil zeggen dat er bij ondertekening van de overeenkomst wel een looptijd wordt afgesproken, maar dat er indien de kredietnemer dit wenst van afgeweken kan worden. Wanneer u bijvoorbeeld nood heeft aan een langere (of kortere) looptijd, dan is dat meestal geen probleem om dat te bekomen. Graven we nog iets dieper in de voorwaarden, dan zien we dat het eveneens mogelijk wordt gemaakt om maandelijks meer af te lossen dan in de overeenkomst werd overeengekomen, maar ook om een eerder afgelost bedrag opnieuw op te vragen.

Het spreekt vanzelf dat de zeer flexibele voorwaarden van een doorlopend krediet er voor zorgen dat de rente op het krediet vrij hoog komt te liggen. De rente op een doorlopend krediet is dan ook niet voor niets één van de hoogste op de markt. De rente wordt wel berekend aan de hand van het nog openstaande bedrag. Dat wil zeggen dat u hoe meer dat u aflost (en hoe lager dus het nog af te lossen bedrag wordt), hoe minder kosten u maandelijks zal moeten betalen.

Wanneer u wil genieten van flexibele voorwaarden en beschikt over een portefeuille met effecten kunt u eveneens een beroep doen op een zogenaamd effectenkrediet. Een effectenkrediet heeft immers min of meer dezelfde werking als een doorlopend krediet, maar vereist dat de kredietnemer een portefeuille met effecten in onderpand kan geven. Let er voor op dat er bij een effectenkrediet wel een aantal speciale voorwaarden van toepassing zijn. Zo mag de waarde van de lening nooit hoger zijn dan de waarde van de portefeuille met effecten. Van zodra dit gebeurt zal de bank u verzoeken om effecten bij te storten of de limiet van uw lening naar omlaag te halen. Het verloop van uw krediet is dus grotendeels afhankelijk van de evolutie van uw effecten.

Het grote voordeel van een effectenkrediet tegenover een doorlopend krediet is natuurlijk zonder enige twijfel de lage rente. Omdat de kredietnemer het risico op zich neemt van de evolutie van de waarde van zijn effecten (effecten kunnen namelijk stijgen in waarde, maar natuurlijk ook dalen) is het voor de bank mogelijk om de rente aanzienlijk lager te houden in vergelijking met een doorlopend krediet. U krijgt dus min of meer dezelfde flexibele voorwaarden tegen een veel lagere kostprijs. Het risico van de effecten moet u er dan wel bijnemen. U kunt een flexibel krediet afsluiten bij uw eigen bank of een andere kredietverstrekker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *