(123) 456-7890 info@yourdomain.com

Consumptief krediet

Consumptief krediet

In de wereld van de kredieten onderscheiden we twee belangrijke kredietvormen. In eerste instantie is er het zogenaamde consumptief krediet. Een consumptief krediet is eigenlijk de verzamelnaam van verschillende kredieten welke als doel een aankoop hebben van goederen met een beperkte houdbaarheid. Voorbeelden van een consumptief krediet zijn de persoonlijke lening, het doorlopend krediet, de koop op afbetaling en de zogenaamde huurkoop. Artikelen die onder een beperkte houdbaarheid vallen zijn bijvoorbeeld auto’s, maar ook vakanties waar een krediet voor wordt afgesloten vallen onder deze noemer.

De tegenhanger van het consumptief krediet is het zogenaamde hypothecair krediet. Een hypothecair krediet is een kredietvorm die zoals doet vermoeden de aankoop van bijvoorbeeld onroerend goed als doel heeft.

Of u nu een consumptief of een hypothecair krediet afsluit, de voorwaarden waaraan u dient te voldoen zijn afhankelijk van de effectieve kredietvorm. Een persoonlijk krediet heeft immers afwijkende voorwaarden ten opzichte van een doorlopend krediet, ook al behoren ze allebei tot de noemer “consumptief krediet”. Wel is het zo dat er een groot verschil wordt gemaakt in waarborgen tussen een consumptief krediet en een hypothecair krediet. Dit is natuurlijk ook logisch aangezien een hypothecair krediet betrekking heeft tot een aanzienlijk grotere aankoop dan bij een consumptief krediet het geval is.

Bij een consumptief krediet volstaat het dan ook in de meeste gevallen om een bewijs van uw inkomsten voor te leggen. Ook eventuele extra waarborgen die kunnen helpen bij het toekennen van een bepaald krediet kunnen natuurlijk helpen. De bank moet er in ieder geval zeker van zijn dat zij het aan u uitgeleende bedrag terug zullen zien inclusief de kosten welke u op het krediet dient te betalen. Bij een hypothecair krediet is dat natuurlijk een andere zaak. Daarbij is het niet alleen noodzakelijk om een (toereikende) loonfiche voor te kunnen leggen, maar wordt er eveneens een controle uitgevoerd van bijvoorbeeld uw leenhistorie. Zijn er met andere woorden reeds lopende kredieten, dan zullen die bedragen afgehouden worden van het overgebleven bedrag dat u maandelijks nog beschikbaar heeft ter aflossing van uw hypothecair krediet. Daarnaast zal de bank bij een hypothecaire lening zoals de naam reeds doet vermoeden altijd het pandrecht op de woning in kwestie willen. Wanneer u op een bepaald ogenblik niet meer in staat bent om te voldoen aan uw betalingsverplichtingen heeft de bank het recht om de woning in kwestie te verkopen en met de opbrengst er van de resterende schuld af te lossen.